...

Tag: mail

  • Thank You Page Croatia Beauty – HR

    HVALA NA VAŠOJ NARUDŽBI! SADA ČEKAJTE NAŠ POZIV. Naš prodajni ured je otvoren od 9:00 do 21:00. Nazvat ćemo vas radi potvrde u roku od 24 sata od predaje narudžbe, a ako naručite izvan radnog vremena, kontaktirat ćemo ponovno sljedeći dan u 8:00 ujutro.

  • Thank You Page Croatia Capelli – HR

    HVALA NA VAŠOJ NARUDŽBI! SADA ČEKAJTE NAŠ POZIV. Naš prodajni ured je otvoren od 9:00 do 21:00. Nazvat ćemo vas radi potvrde u roku od 24 sata od predaje narudžbe, a ako naručite izvan radnog vremena, kontaktirat ćemo ponovno sljedeći dan u 8:00 ujutro.